پرایمر (primer) تک رشته‌ای از جنس اسید نوکلئیک است که معمولا از ۱۸ تا ۲۲ باز و یا بیشتر تشکیل شده است که نقطه آغاز سنتز DNA است. پرایمر عضو ضروری در فرآیند همانندسازی DNA محسوب می‌شود زیرا آنزیم‌های کاتالیز کننده این فرآیندها یعنی DNA polymerase تنها قادر هستند نوکلئوتیدها را به یک رشته موجود از جنس دی‌ان‌ای اضافه کنند. 

شرکت نمونه واثق از طریق همکاری با شرکت سینا کلون  سفارشات شما را در مورد طراحی و سنتز پرایمرهای تخصصی با توالی‌های اختصاصی و سیکوئنسینگ پذیرا می‌باشد.

برای سنتز پرایمر لازم است توالی مورد نظر در فایل اکسلی به مانند فایل نمونه ارسال گردد. برای دانلود فایل نمونه بر روی دکمه زیر کلیک نماید.

سفارش پرایمر

نام مسئول فنی(ضروری)
انواع فایل های مجاز : xlsx, xls, حداکثر اندازه فایل: 3 MB.