پتری دیش – پلیت یکبار مصرف استریل ۶ سانتی‌متر QC Lab بسته ۱۶ عددی

موجود در انبار

۲۳,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پتری دیش – پلیت یکبار مصرف استریل ۶ سانتی‌متر لاب‌ترون بسته ۲۹ عددی

موجود در انبار

۵۸,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پتری دیش – پلیت یکبار مصرف استریل ۸ سانتی‌متر سه خانه QC Lab بسته ۱۶ عددی

موجود در انبار

۵۷,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پلیت استریل ۹۶ خانه ته صاف SPL

موجود در انبار

۷۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پلیت کشت سلول ۱۲ خانه چسبنده ته صاف استریل جت بایوفیل

موجود در انبار

۶۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پتری دیش – پلیت یکبار مصرف استریل ۸ سانتی‌متر QC Lab بسته ۱۶ عددی

موجود در انبار

۳۹,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پتری دیش – پلیت یکبار مصرف استریل ۱۰ سانتی‌متر QC Lab بسته ۱۶ عددی

موجود در انبار

۵۸,۷۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پلیت کشت سلول ۹۶ خانه چسبنده ته صاف استریل جت بایوفیل

موجود در انبار

۶۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید